Z důvodu předpokládaných vysokých teplot. Se dnešní trénink ruší!!!!!