Dobrý den vážení sportovní přátelé

Vítáme vás po téměř tříměsíční pauze způsobené z části mou liknavostí a z části prázdninami. Ať tak či tak, kolotoč tréninků a turnajů opět začal. Jak jste si všimli, došlo během prázdnin k zásadní změně, a to že jsme se jako ročník 2013 osamostatnili. Jako trenéři vám zůstali trenéři Honza a Roman. Naší dočasnou tréninkovou plochou se stalo hřiště na Svaté, které nehodláme opustit dříve, než začne být brzy tma. To se pak opět rádi uchýlíme pod křídla mateřského oddílu ať už na malou UMT u hlavního hřiště nebo na velkou UMT u sportovní haly, které disponují umělým osvětlením. Pokud nám zima jen trochu dovolí chtěli bychom s vaším souhlasem zachovat i v zimě alespoň jeden venkovní trénink, nejspíš výměnou za malou tělocvičnu v Počaplech. Podrobnosti o trénincích budete i nadále nacházet na FB nebo v příslušných sekcích našeho webu. Toto se samozřejmě týká i turnajů.Zatím máme dva turnaje 22.9.2019 a 29.9.2019, oba jsou v Hrádku u Rokycan, jsou venkovní 4+1 a jsou vypsané pro ročníky 2012. A to je další změna …..tedy to, že budeme pokud možno hledat turnaje pro ročníky 2012, protože turnaje pro naše ročníky jsou vypisovány jen jako 3+0 a do toho se nám už moc nechce. Tím ovšem neříkáme že si nějaký turnaj 3+0 nezahrajeme.
Nakonec bych chtěl v našem trenérském týmu přivítat pana Petra Brdka.
Vybrali jsme si ho s Romanem proto, že mu pracovní vytížení dovolí účastnit se všech tréninků, fotbal a kluky má rád, takže doufáme že spolupráce s ním bude dávat smysl.

Zachovejte nám přízeň Roman a Honza