Na září 2020 se chystá další nábor, tentokrát dětí ročníku nar. 2015. Termín může být ještě změněn, nicméně první nábor by měl proběhnout začátkem září a bude možnost se připojit v průběhu celého měsíce.

Zároveň uvítáme i starší děti r. 2014 a 2013 k doplnění našich stávajících kádrů.

nábor žáků 2020 – podzim